👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

دانلود پاورپوینت برنج

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت برنج

•برنج •گیاه شناسی •برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنج به ذکر قسمت‌های مختلف آن از قبیل ریشه، ساقه، برگ و غیره •ریشه •ریشة برنج سطحی و افشانبوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید.   •ساقه •برنج ساقه بلند آمریکا •ساقة برنج بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد. فاصلة بین دو گره را میان گره می‌نامند. •برگ •برگهای این گیاه متناوب بوده و در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. تعداد برگها در ارقام مختلف برنج متفاوت بوده، در ارقام زودرس ۱۴ تا ۱۵ برگ، در ارقام متوسط‌رس ۱۶ تا ۱۷ برگ و در ارقام دیررس تعداد برگها ۱۸ تا ۱۹ برگ بر روی هر ساقه می‌باشد. •پنجه‌زنی •پنجه‌ها به جوانه‌های اولیه گفته می‌شوند که در صورت مساعد بودن شرایط آب ...
دانلود گزارش کارآموزی گارگاه ریخته گری دانلود پروپوزال رشته عمران1 پاورپوینت بررسی علف های هرز چغندر قند پاورپوینت تنطیم شرایط محیطی گرمایش تاثیر دانه بندی ماسه بر روی مقاومت برشی نمونه های بهسازی شده به روش میکروبیولوژیکی